From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Dung Dinh đã thêm bạn vào nhóm "Bạn bè thích 500 anh em"
2016-09-09 05:37:01
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Dung Dinh đã thêm bạn vào nhóm "Bạn bè thích 500 anh em"


Received: 2016-09-09 05:37:01
Chia sẻ với Dung và 48 người khác trong nhóm mới của bạn: Bạn bè thích 500 anh em Nhóm này Công khai , điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem nhóm, thành viên nhóm và nội dung các thành viên đăng. Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn? Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác . Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
facebook
Chia sẻ với Dung và 48 người khác trong nhóm mới của bạn: Bạn bè thích 500 anh em
Nhóm này Công khai, điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem nhóm, thành viên nhóm và nội dung các thành viên đăng.
Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn?
Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác.
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
Truy cập nhóm
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025