From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
[Cần Thơ Club CDHT] Giải pk 1vs1 1 bóc thăm 1 loại súng!!!
2016-08-27 12:01:58
To: Cần Thơ Club CDHT
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Cần Thơ Club CDHT] Giải pk 1vs1 1 bóc thăm 1 loại súng!!!


Received: 2016-08-27 12:01:58
  Quyền Cước's hiện đang phát trực tiếp trong Cần Thơ Club CDHT .       Quyền Cước's 27 Tháng 8 lúc 19:00   Giải pk 1vs1 1 bóc thăm 1 loại súng!!! Giải pk 1vs1 1 bóc thăm 1 loại súng!!!   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Quyền Cước's hiện đang phát trực tiếp trong Cần Thơ Club CDHT.
 
   
Quyền Cước's
27 Tháng 8 lúc 19:00
 
Giải pk 1vs1 1 bóc thăm 1 loại súng!!!
Giải pk 1vs1 1 bóc thăm 1 loại súng!!!
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025