From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Djbak Sloy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-04-01 10:57:11
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Djbak Sloy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-04-01 10:57:11
Boy, Djbak Sloy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Djbak: Phana Man 2 bạn chung Thêm bạn bè Bong Neang Smos Sne 2 bạn chung Thêm bạn bè พี่ สิทธิ์ 1 bạn chung Thêm bạn bè ខ្មេងក្រៅផ្ទះ នឹកម៉ែនឹកពុកខ្លាំងណាស់ 2 bạn chung Thêm bạn bè Oun Chantu Fc 1 bạn chung Thêm bạn bè Sok Kula 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Boy, Djbak Sloy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Djbak:
Phana ManPhana Man
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Bong Neang Smos SneBong Neang Smos Sne
2 bạn chung
Thêm bạn bè
พี่ สิทธิ์พี่ สิทธิ์
1 bạn chung
Thêm bạn bè
ខ្មេងក្រៅផ្ទះ នឹកម៉ែនឹកពុកខ្លាំងណាស់ខ្មេងក្រៅផ្ទះ នឹកម៉ែនឹកពុកខ្លាំងណាស់
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Oun Chantu FcOun Chantu Fc
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Sok KulaSok Kula
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025