From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hoài Cổ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 04:34:02
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoài Cổ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 04:34:02
Thanh Thao, Hoài Cổ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Cổ: Vy Vy 1.061 bạn chung Thêm bạn bè Điện Biên Xedulịch 49 bạn chung Thêm bạn bè Tin Thị Trường Đất 38 bạn chung Thêm bạn bè Nhà A- Lô Đất 57 bạn chung Thêm bạn bè Xinh Q Ao 74 bạn chung Thêm bạn bè Lê Đạt Minh Tân 21 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Hoài Cổ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Cổ:
Vy VyVy Vy
1.061 bạn chung
Thêm bạn bè
Điện Biên XedulịchĐiện Biên Xedulịch
49 bạn chung
Thêm bạn bè
Tin Thị Trường ĐấtTin Thị Trường Đất
38 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhà A- Lô ĐấtNhà A- Lô Đất
57 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh Q AoXinh Q Ao
74 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Đạt Minh TânLê Đạt Minh Tân
21 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025