From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ (King-)󾌬] Mnu admin bna de guri...
2016-08-05 18:47:30
To:
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Re: [ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ (King-)󾌬] Mnu admin bna de guri...


Received: 2016-08-05 18:47:30
A Kay Sam commented on his post in ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ (King-)󾌬.
A Kay Sam
A Kay Sam 5 August 18:43
Ho ho ho admin bnona a membrr add kru me
Comment history
Gʋʀi Kiŋg
Gʋʀi Kiŋg5 August 18:45
Sam KUREA kehrea PARI TE Mahi hi AA bass HOR koi NHI
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ5 August 18:45
Aho
Gʋʀi Kiŋg
Gʋʀi Kiŋg5 August 18:46
EHDI ID hack KARVUNDA KISE KOLO eh NHI hatda TE
Gʋʀi Kiŋg
Gʋʀi Kiŋg5 August 18:46
󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾍛🏻
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ5 August 18:47
Hahahahaha
View all comments
Original post
A Kay Sam
A Kay Sam5 August 18:28
Mnu admin bna de guri king ni ta me grup da ptaka pa dena

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.