From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
ਮੈ-ਓਹੀ-ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ-ਭੈਣ-ਜਾਨੂੰ ਜਾਨੂੰ-ਕਹਿੰਦੀ-ਆਂ ਫੀਟ-ਕਿਊਟ'ਜੱਟ tagged you in a post on Facebook
2016-09-05 00:50:14
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

ਮੈ-ਓਹੀ-ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ-ਭੈਣ-ਜਾਨੂੰ ਜਾਨੂੰ-ਕਹਿੰਦੀ-ਆਂ ਫੀਟ-ਕਿਊਟ'ਜੱਟ tagged you in a post on Facebook


Received: 2016-09-05 00:50:14
ਮੈ-ਓਹੀ-ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ-ਭੈਣ-ਜਾਨੂੰ ਜਾਨੂੰ-ਕਹਿੰਦੀ-ਆਂ ਫੀਟ-ਕਿਊਟ'ਜੱਟ tagged you and 14 others in a post : feeling heartbroken. ਮੈ-ਓਹੀ-ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ-ਭੈਣ-ਜਾਨੂੰ wrote: "ਮੈ ਪੁਛਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆ ਅੱਖਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਤਜਾਰ ਦੀ..... 󾌹󾌹󾌹" Learn more about tagging on Facebook .
facebook
ਮੈ-ਓਹੀ-ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ-ਭੈਣ-ਜਾਨੂੰ ਜਾਨੂੰ-ਕਹਿੰਦੀ-ਆਂ ਫੀਟ-ਕਿਊਟ'ਜੱਟ tagged you and 14 others in a post: feeling heartbroken.
ਮੈ-ਓਹੀ-ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ-ਭੈਣ-ਜਾਨੂੰ wrote: "ਮੈ ਪੁਛਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆ ਅੱਖਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਤਜਾਰ ਦੀ..... 󾌹󾌹󾌹"
Learn more about tagging on Facebook.
See Post
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025