From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Bảo Trân đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-04 01:33:49
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bảo Trân đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-04 01:33:49
 
  Bảo Trân đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Bảo Trân 4 Tháng 9 lúc 8:33   Quỳnh Ngô Huyền Trang Yume Duyên Ngân Ngỗ Ngáo Hoài Đại Rio Bảo Võ Le Vu le Vu Sữu Ca Chung Tinh Minh Em Thạch Hoàng Thanh Thu Ngân Vy Vy Yến Ngọc Phuongbac Phuongbac Trương Hoàng Phúc Trang Hoang Nii Nii Minh Ly Nguyen Đinh Hải Bằng Hân Tây'Ss Nam Nguyễn Son Nguyen Aman Singh Thiên Ngọc Kim Hoahoa Tran Chinh Tran Ca Soái -_-  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Bảo Trân đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Bảo Trân
4 Tháng 9 lúc 8:33
 
Quỳnh Ngô Huyền Trang Yume Duyên Ngân Ngỗ Ngáo Hoài Đại Rio Bảo Võ Le Vu le Vu Sữu Ca Chung Tinh Minh Em Thạch Hoàng Thanh Thu Ngân Vy Vy Yến Ngọc Phuongbac Phuongbac Trương Hoàng Phúc Trang Hoang Nii Nii Minh Ly Nguyen Đinh Hải Bằng Hân Tây'Ss Nam Nguyễn Son Nguyen Aman Singh Thiên Ngọc Kim Hoahoa Tran Chinh Tran Ca Soái -_-
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025