From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Chandan Raut đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.
2016-08-06 14:37:35
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chandan Raut đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.


Received: 2016-08-06 14:37:35
Chandan Raut đề nghị bạn thêm Sujita Majhi là bạn bè trên Facebook. Sujita Majhi Thêm bạn bè
facebook
Chandan Raut đề nghị bạn thêm Sujita Majhi là bạn bè trên Facebook.
Sujita MajhiSujita Majhi
Thêm bạn bè
Xem tất cả các đề xuất.
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025