From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Cần page 5k reta ibox
2016-09-15 06:07:05
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Cần page 5k reta ibox


Received: 2016-09-15 06:07:05
  Trần Tú đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Trần Tú 15 Tháng 9 lúc 13:06   Cần page 5k reta ibox   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Trần Tú đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Trần Tú
15 Tháng 9 lúc 13:06
 
Cần page 5k reta ibox
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025