From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Thu Thuy Tran muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-11 08:14:52
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thu Thuy Tran muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-11 08:14:52
 
25 người bạn chung - 101 người bạn
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Thu Thuy Tran muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Thu Thuy Tran
25 người bạn chung · 101 người bạn
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025