From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Phuong Pham muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-30 13:46:29
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phuong Pham muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-30 13:46:29
 
1 bạn chung - Làm việc tại Học viện Hàng Không Việt Nam (Ăn Hàng - Ở Không). - 麥劍雄華文中心 - Thành phố Hồ Chí Minh - 431 người bạn - 9 ảnh - 118 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phuong Pham muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Phuong Pham
Làm việc tại Học viện Hàng Không Việt Nam (Ăn Hàng - Ở Không). · 麥劍雄華文中心 · Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 431 người bạn · 9 ảnh · 118 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025