From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Kiếp Tha Hương đã thay đổi kiểu nhóm "KẾT NỐI & HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM BĂNG GIÁ ĐI TÌM LẠI LỬA ẤM CH...
2016-09-15 04:42:52
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kiếp Tha Hương đã thay đổi kiểu nhóm "KẾT NỐI & HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM BĂNG GIÁ ĐI TÌM LẠI LỬA ẤM CH...


Received: 2016-09-15 04:42:52
 
  Kiếp Tha Hương đã thay đổi kiểu nhóm "KẾT NỐI & HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM BĂNG GIÁ ĐI TÌM LẠI LỬA ẤM CHÂN THÀNH" thành "Bạn thân". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Kiếp Tha Hương đã thay đổi kiểu nhóm "KẾT NỐI & HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM BĂNG GIÁ ĐI TÌM LẠI LỬA ẤM CHÂN THÀNH" thành "Bạn thân".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025