From
Subject
Time (UTC)
update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Thuykieu Huynh Thi đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-09-11 09:35:33
To: Vy Vy
From: update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thuykieu Huynh Thi đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-09-11 09:35:33
 
Thuykieu Huynh Thi đã viết: Mk mun sd san pham nay - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Thuykieu Huynh Thi đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Thuykieu Huynh Thi
11 Tháng 9 lúc 16:35
 
Mk mun sd san pham nay
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025