From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Ha Dang đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-09-06 10:30:57
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ha Dang đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-09-06 10:30:57
Ha Dang đã gắn thẻ bạn và 27 người khác trong một bài viết . Ha đã viết: Phan ruột của body cốt whit's milk nhà em. Xài bất cứ kem body nào e cũng nói k qua nổi e whit's milk 󾮗 Xài nay đến hủ thứ 4 r đó, k phải dạng vừa đâu 󾍇 Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Ha Dang đã gắn thẻ bạn và 27 người khác trong một bài viết.
Ha đã viết: Phan ruột của body cốt whit's milk nhà em. Xài bất cứ kem body nào e cũng nói k qua nổi e whit's milk 󾮗 Xài nay đến hủ thứ 4 r đó, k phải dạng vừa đâu 󾍇
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025