From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Bạn có nhiều bạn trên Facebook hơn là bạn nghĩ
2016-09-11 22:54:58
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Subject:

Bạn có nhiều bạn trên Facebook hơn là bạn nghĩ


Received: 2016-09-11 22:54:58
 
  Cách nhanh nhất để tìm tất cả bạn bè của bạn trên Facebook là nhập liên hệ email của bạn. Sau khi bạn đã nhập liên hệ của mình, bạn có thể xem, quản lý hoặc xóa chúng bất kỳ lúc nào.                
   
 
   Tìm thêm bạn bè của bạn.
 
   
   
 
Cách nhanh nhất để tìm tất cả bạn bè của bạn trên Facebook là nhập liên hệ email của bạn. Sau khi bạn đã nhập liên hệ của mình, bạn có thể xem, quản lý hoặc xóa chúng bất kỳ lúc nào.
 
 
      
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025