From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-08-29 03:08:29
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-08-29 03:08:29
Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn và 44 người khác trong một bài viết . Trí Thành đã viết: Chúng sinh đắm đuối si mê , Sống trong ảo vọng háo danh muộn phiền Ganh đua giành dật đồng tiền , Tham lam sắc dục đảo điên mê mờ Biển khổ mà không thấy bờ , Trôi lăn muôn kiếp trông vô.ngàn đời Vô minh vọng tưởng xa vời , Cái thân giả tạo một thời khổ đau . Tham sân si muôn kiếp sầu Bến bờ giác ngộ hãy mau quay về . Xa lìa biển khổ sông mê , Con đường hạnh phúc tìm về Tây Phương . Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con Nam Mô A Di Đà phật Con Nam Mô Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ tát . Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn và 44 người khác trong một bài viết.
Trí Thành đã viết: Chúng sinh đắm đuối si mê , Sống trong ảo vọng háo danh muộn phiền Ganh đua giành dật đồng tiền , Tham lam sắc dục đảo điên mê mờ Biển khổ mà không thấy bờ , Trôi lăn muôn kiếp trông vô.ngàn đời Vô minh vọng tưởng xa vời , Cái thân giả tạo một thời khổ đau . Tham sân si muôn kiếp sầu Bến bờ giác ngộ hãy mau quay về . Xa lìa biển khổ sông mê , Con đường hạnh phúc tìm về Tây Phương . Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con Nam Mô A Di Đà phật Con Nam Mô Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ tát .
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025