From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Lai Duy Nguyễn đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-08-31 06:25:27
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lai Duy Nguyễn đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 06:25:27
 
  Lai Duy Nguyễn đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Lai Duy Nguyễn 31 Tháng 8 lúc 13:25   k xem uổng phí cuộc đời ✳ . . . . . . . Hien Nguyen Thanh Tuyết Hiền VA Thong My Linh To Thi Ba Tú Huỳnh Kimyen Dang Kim Liên Hằng Trần Tam Tran Huỳnh Trang Phước Nguyễn Heo Vang Uyên Lê Mi Mi Gái Kiêu Quynh Hoang Thuy My Chinh Vo Nguyễn Giáng Mi Đặng Mỹ Hồng  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lai Duy Nguyễn đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Lai Duy Nguyễn
31 Tháng 8 lúc 13:25
 
k xem uổng phí cuộc đời ✳ . . . . . . . Hien Nguyen Thanh Tuyết Hiền VA Thong My Linh To Thi Ba Tú Huỳnh Kimyen Dang Kim Liên Hằng Trần Tam Tran Huỳnh Trang Phước Nguyễn Heo Vang Uyên Lê Mi Mi Gái Kiêu Quynh Hoang Thuy My Chinh Vo Nguyễn Giáng Mi Đặng Mỹ Hồng
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025