From
Subject
Time (UTC)
update+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Hưng's Lê cũng đã bình luận về ảnh của Nguyễn Thị Tú Trinh.
2016-08-12 14:13:48
To: Doi Dang Cay
From: update+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hưng's Lê cũng đã bình luận về ảnh của Nguyễn Thị Tú Trinh.


Received: 2016-08-12 14:13:48
 
Hưng's Lê đã viết: .kkk - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hưng's Lê cũng đã bình luận về ảnh của Nguyễn Thị Tú Trinh.
 
   
Hưng's Lê
12 Tháng 8 lúc 21:13
 
.kkk
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025