From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tình Đơn Phương muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 01:03:04
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tình Đơn Phương muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 01:03:04
 
3 người bạn chung - Đại học Huế - Ninh Hòa, Khánh Hòa, Vietnam - 1.080 người bạn - 3 ảnh - 337 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tình Đơn Phương muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tình Đơn Phương
Đại học Huế · Ninh Hòa, Khánh Hòa, Vietnam
3 người bạn chung · 1.080 người bạn · 3 ảnh · 337 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025