From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Trần Nghĩa Thanh Nghĩa đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:40:35
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trần Nghĩa Thanh Nghĩa đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:40:35
Thanh Thao, Trần Nghĩa Thanh Nghĩa đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Trần Nghĩa: Vy Vy 79 bạn chung Thêm bạn bè Trà My 5 bạn chung Thêm bạn bè Nhi Lun's Sincun's 5 bạn chung Thêm bạn bè Trúc'ss Thương 6 bạn chung Thêm bạn bè Cẩm Sociiu 5 bạn chung Thêm bạn bè Kiều Maii 5 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Trần Nghĩa Thanh Nghĩa đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Trần Nghĩa:
Vy VyVy Vy
79 bạn chung
Thêm bạn bè
Trà MyTrà My
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhi Lun's Sincun'sNhi Lun's Sincun's
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Trúc'ss ThươngTrúc'ss Thương
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Cẩm SociiuCẩm Sociiu
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Kiều MaiiKiều Maii
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025