From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Hoang Phúc, Thanh Liên và 7 người khác
2016-08-04 01:24:43
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Hoang Phúc, Thanh Liên và 7 người khác


Received: 2016-08-04 01:24:43
 
  Giúp Hoang Phúc, Thanh Liên và 7 người khác tổ chức sinh nhật của họ   4 Tháng 8   Hoang Phúc   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Thanh Liên   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Dũng Lê   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Phong Phan   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Danh Lê Công   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Trung Sadec   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Hái Hoàng   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Tôn Mát Yên Mai   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Hội Hóm Hĩnh   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Hoang Phúc, Thanh Liên và 7 người khác tổ chức sinh nhật của họ
 
4 Tháng 8
 
Hoang Phúc
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Thanh Liên
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Dũng Lê
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Phong Phan
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Danh Lê Công
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Trung Sadec
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Hái Hoàng
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Tôn Mát Yên Mai
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Hội Hóm Hĩnh
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025