From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Huu Hieu Hoang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 22:26:54
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huu Hieu Hoang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 22:26:54
Thanh Thao, Huu Hieu Hoang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Huu Hieu: Vy Vy 765 bạn chung Thêm bạn bè Hoàn Apple 13 bạn chung Thêm bạn bè Quang Nhật 7 bạn chung Thêm bạn bè Xemay Hoànganh 19 bạn chung Thêm bạn bè Viettel Thái Nguyên Duyên 12 bạn chung Thêm bạn bè Apple Apple Lk 8 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Huu Hieu Hoang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Huu Hieu:
Vy VyVy Vy
765 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoàn AppleHoàn Apple
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Quang NhậtQuang Nhật
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Xemay HoànganhXemay Hoànganh
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Viettel Thái Nguyên DuyênViettel Thái Nguyên Duyên
12 bạn chung
Thêm bạn bè
Apple Apple LkApple Apple Lk
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025