From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuyet Nhi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 09:00:51
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuyet Nhi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 09:00:51
Thanh Thao, Tuyet Nhi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuyet: Vy Vy 90 bạn chung Thêm bạn bè Như Huệ 5 bạn chung Thêm bạn bè Nhi Lun's Sincun's 6 bạn chung Thêm bạn bè Bùi Lài 4 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Vũ Phương Quỳnh 3 bạn chung Thêm bạn bè Như Tưng 5 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tuyet Nhi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuyet:
Vy VyVy Vy
90 bạn chung
Thêm bạn bè
Như HuệNhư Huệ
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhi Lun's Sincun'sNhi Lun's Sincun's
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Bùi LàiBùi Lài
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm Vũ Phương QuỳnhPhạm Vũ Phương Quỳnh
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Như TưngNhư Tưng
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025