From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kksxsekba@facebookmail.com
Cherry Mest đã thay đổi kiểu nhóm "***(((Switzerland/USA/Canada/Australia/Africa/Add me to marry SU...
2016-07-31 04:02:33
To: 方世杰
From: notification+kr4kksxsekba@facebookmail.com
Subject:

Cherry Mest đã thay đổi kiểu nhóm "***(((Switzerland/USA/Canada/Australia/Africa/Add me to marry SU...


Received: 2016-07-31 04:02:33
 
  Cherry Mest đã thay đổi kiểu nhóm "***(((Switzerland/USA/Canada/Australia/Africa/Add me to marry SUCAA)))***" thành "Du lịch". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Cherry Mest đã thay đổi kiểu nhóm "***(((Switzerland/USA/Canada/Australia/Africa/Add me to marry SUCAA)))***" thành "Du lịch".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025