From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
May Tien muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 01:47:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

May Tien muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 01:47:47
 
1 bạn chung - Lạng Sơn - 611 người bạn - 50 ảnh - 43 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
May Tien muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
May Tien
Lạng Sơn
1 bạn chung · 611 người bạn · 50 ảnh · 43 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025