From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdpd3wpwh-d@facebookmail.com
Asin, bạn có 52 thông báo mới, 8 bạn mới và 99 lời mời tham gia nhóm
2016-08-24 07:43:53
To: Asin Lie Lip Sin
From: notification+kjdpd3wpwh-d@facebookmail.com
Subject:

Asin, bạn có 52 thông báo mới, 8 bạn mới và 99 lời mời tham gia nhóm


Received: 2016-08-24 07:43:53
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Asin Lie Lip Sin             10 lời mời kết bạn           99 lời mời tham gia nhóm           3 cập nhật của nhóm           8 bạn mới           52 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Asin Lie Lip Sin
 
 
      10 lời mời kết bạn
 
      99 lời mời tham gia nhóm
 
      3 cập nhật của nhóm
 
      8 bạn mới
 
      52 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025