From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
[ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ...
2016-08-12 18:37:34
To: ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ...


Received: 2016-08-12 18:37:34
  ՙՙ ՙՙ and Arsh Pal posted in ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗 .       ՙՙ ՙՙ August 12 at 6:37pm   ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ,,, : : ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ,, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੀ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ MISS ਕਰਦਾ ਹਾ !!!! @@@@ GARRY @@@@ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ,,, : : ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ,, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੀ ਸ...   Like Comment    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
ՙՙ ՙՙ and Arsh Pal posted in ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗.
 
   
ՙՙ ՙՙ
August 12 at 6:37pm
 
ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ,,,
:
:
ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ,, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੀ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ MISS ਕਰਦਾ ਹਾ !!!!

@@@@ GARRY @@@@
ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ,,,
:
:
ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ,, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੀ ਸ...
 
Like
Comment
 
 
   
   
 
View on Facebook
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025