From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
New message from ਭੱਜੋ-ਦੱਗੜ to your group conversation
2016-08-28 09:30:56
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

New message from ਭੱਜੋ-ਦੱਗੜ to your group conversation


Received: 2016-08-28 09:30:56
Conversation with Sunny Cool, Jija Jawaka Da, Lovish Arora, ਭੱਜੋ-ਦੱਗੜ ਦੱਲਿਓ-ਤੁਹਾਡਾ-ਪਿਉ ਭੈਂਰੋ-ਆ-ਗਿਆ, Çütë Jëhä, Ŋònstòp Âßûsîñg ɱaćhɩƞe Ft-Râŋjhå, ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ'ਸੁੱਖ-ਦੀ ਭੈਣ'ਚੌਦਣ-ਵਾਲਾ ਫੀਟ'ਹੈਰੀ-ਜੀਜਾ, Most-wʌn'tɘɗ Non-stop'Aɓʋseʀ, Muŋda-Maıŋ'SentıUtaʀta Attıtude-Wʌlı Lʌdkıyoŋ'kı Peŋtıı-Ft'Vɘlly, Ķudį Anğrý Bířđ Wàrģī, Most-wʌn'tɘɗ Non-stop'Aɓʋseʀ, Dileep Paswan and ਪ੍ਰੀਤੀ'ਦੀ-ਮਾਂਦਾ ਪਫੁੱਦਾ 'ਪਾੜਨ-ਵਾਲਾ ਫੀਟ'ਵੈੱਲੀ-ਜੀਜਾ
ਭੱਜੋ-ਦੱਗੜ ਦੱਲਿਓ-ਤੁਹਾਡਾ-ਪਿਉ ਭੈਂਰੋ-ਆ-ਗਿਆ
ਭੱਜੋ-ਦੱਗੜ ਦੱਲਿਓ-ਤੁਹਾਡਾ-ਪਿਉ ਭੈਂਰੋ-ਆ-ਗਿਆ 2:31pm Aug 28
Tu Ds

View Conversation on Facebook
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025