From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tùng Phở Gà đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 23:31:18
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tùng Phở Gà đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 23:31:18
Thanh Thao, Tùng Phở Gà đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Phở Gà: Vy Vy 795 bạn chung Thêm bạn bè Huan Vu 5 bạn chung Thêm bạn bè Ngoctyty Ngoc 6 bạn chung Thêm bạn bè Xém Tủn's 7 bạn chung Thêm bạn bè Việt Gà Bổn 8 bạn chung Thêm bạn bè Kim Thao Phung 64 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tùng Phở Gà đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Phở Gà:
Vy VyVy Vy
795 bạn chung
Thêm bạn bè
Huan VuHuan Vu
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngoctyty NgocNgoctyty Ngoc
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Xém Tủn'sXém Tủn's
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Việt Gà BổnViệt Gà Bổn
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Kim Thao PhungKim Thao Phung
64 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025