From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hiếu Ngô đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 18:44:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hiếu Ngô đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 18:44:49
Thanh Thao, Hiếu Ngô đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Hiếu: Vy Vy 728 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Thao Tran 53 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Tất Bằng 3 bạn chung Thêm bạn bè Phuong Ngo 11 bạn chung Thêm bạn bè Kimhoang Le 22 bạn chung Thêm bạn bè Thiên Lộc Ôtô 4 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Hiếu Ngô đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Hiếu:
Vy VyVy Vy
728 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh Thao TranThanh Thao Tran
53 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Tất BằngNguyễn Tất Bằng
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Phuong NgoPhuong Ngo
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Kimhoang LeKimhoang Le
22 bạn chung
Thêm bạn bè
Thiên Lộc ÔtôThiên Lộc Ôtô
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025