From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nhung Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 12:26:34
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nhung Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 12:26:34
Thanh Thao, Nhung Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhung: Cả Một Lũ Ngu 163 bạn chung Thêm bạn bè Lâm Điện Cơ 123 bạn chung Thêm bạn bè Phươc Lê Văn 288 bạn chung Thêm bạn bè Quang Ha 278 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Hồng 244 bạn chung Thêm bạn bè Đoàn Nhương 142 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nhung Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhung:
Cả Một Lũ NguCả Một Lũ Ngu
163 bạn chung
Thêm bạn bè
Lâm Điện CơLâm Điện Cơ
123 bạn chung
Thêm bạn bè
Phươc Lê VănPhươc Lê Văn
288 bạn chung
Thêm bạn bè
Quang HaQuang Ha
278 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa HồngHoa Hồng
244 bạn chung
Thêm bạn bè
Đoàn NhươngĐoàn Nhương
142 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025