From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Duy Sang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 12:42:01
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Duy Sang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 12:42:01
Thanh Thao, Duy Sang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Duy: Hongnhung Nguyen 305 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Hồng 245 bạn chung Thêm bạn bè Hieu Vinh 177 bạn chung Thêm bạn bè Minh Bui 157 bạn chung Thêm bạn bè Phươc Lê Văn 289 bạn chung Thêm bạn bè Sang Le 141 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Duy Sang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Duy:
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
305 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa HồngHoa Hồng
245 bạn chung
Thêm bạn bè
Hieu VinhHieu Vinh
177 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh BuiMinh Bui
157 bạn chung
Thêm bạn bè
Phươc Lê VănPhươc Lê Văn
289 bạn chung
Thêm bạn bè
Sang LeSang Le
141 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025