From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nhôm Kính Lê Cường đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 00:46:35
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nhôm Kính Lê Cường đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 00:46:35
Thanh Thao, Nhôm Kính Lê Cường đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Lê Cường: Vy Vy 854 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 168 bạn chung Thêm bạn bè Duong Cong Ha 25 bạn chung Thêm bạn bè Van Long Nguyen 18 bạn chung Thêm bạn bè Đỗ Thành Đồng 22 bạn chung Thêm bạn bè Sunshine Hyundai 23 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nhôm Kính Lê Cường đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Lê Cường:
Vy VyVy Vy
854 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
168 bạn chung
Thêm bạn bè
Duong Cong HaDuong Cong Ha
25 bạn chung
Thêm bạn bè
Van Long NguyenVan Long Nguyen
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Đỗ Thành ĐồngĐỗ Thành Đồng
22 bạn chung
Thêm bạn bè
Sunshine HyundaiSunshine Hyundai
23 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025