From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Xác minh Email Facebook
2016-02-29 03:25:12
To: Boy Longhai
From: security@facebookmail.com
Subject:

Xác minh Email Facebook


Received: 2016-02-29 03:25:12
Để xác nhận rằng bạn sở hữu deleted@email-fake.pp.ua , vui lòng nhấp vào đây . Bạn có thể được yêu cầu nhập mã xác nhận này: 99968
 
Để xác nhận rằng bạn sở hữu deleted@email-fake.pp.ua, vui lòng nhấp vào đây.
Bạn có thể được yêu cầu nhập mã xác nhận này: 99968