From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Tiến Đạt muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 03:34:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Tiến Đạt muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:34:47
 
3 người bạn chung - Làm việc tại Ban Chỉ Huy Quân Sự - Nguyễn Trung Trực - Go Vap, Hồ Chí Minh, Vietnam - 2.486 người bạn - 51 ảnh - 116 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nguyễn Tiến Đạt muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Nguyễn Tiến Đạt
Làm việc tại Ban Chỉ Huy Quân Sự · Nguyễn Trung Trực · Go Vap, Hồ Chí Minh, Vietnam
3 người bạn chung · 2.486 người bạn · 51 ảnh · 116 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025