From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Dori Hoang muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-31 17:18:52
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Dori Hoang muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 17:18:52
 
= " + ChỦ TịCh +! " うそつき tại Cửa Hàng Điện Thoại - HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM - Thành phố Hồ Chí Minh - 411 người bạn - 46 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Dori Hoang muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Dori Hoang
= " + ChỦ TịCh +! " うそつき tại Cửa Hàng Điện Thoại · HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM · Thành phố Hồ Chí Minh
411 người bạn · 46 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025