From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Thu Thuy Tran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-08 03:19:20
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thu Thuy Tran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-08 03:19:20
Quynh, Thu Thuy Tran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Thu Thuy: Chơi Xong Dong 1 bạn chung Thêm bạn bè Minhngoc Nguyen 1 bạn chung Thêm bạn bè Phi Lip 1 bạn chung Thêm bạn bè Huy Phát 2 bạn chung Thêm bạn bè Bé Heo's 8 bạn chung Thêm bạn bè Huynh Kieumy 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Quynh, Thu Thuy Tran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Thu Thuy:
Chơi Xong DongChơi Xong Dong
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Minhngoc NguyenMinhngoc Nguyen
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Phi LipPhi Lip
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Huy PhátHuy Phát
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Bé Heo'sBé Heo's
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Huynh KieumyHuynh Kieumy
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025