From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Thang Tran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 13:46:59
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thang Tran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 13:46:59
Thanh Thao, Thang Tran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Thang: Quynh Huong Tran 407 bạn chung Thêm bạn bè Vy Vy 202 bạn chung Thêm bạn bè Trần Út 22 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Lan 3 bạn chung Thêm bạn bè Ngày Ấy Nhớ Mãi 123 bạn chung Thêm bạn bè Thắng Gà Kiểng 38 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Thang Tran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Thang:
Quynh Huong TranQuynh Huong Tran
407 bạn chung
Thêm bạn bè
Vy VyVy Vy
202 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần ÚtTrần Út
22 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn LanNguyễn Lan
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngày Ấy Nhớ MãiNgày Ấy Nhớ Mãi
123 bạn chung
Thêm bạn bè
Thắng Gà KiểngThắng Gà Kiểng
38 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025