From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Bạn được mời trở thành quản trị viên của Hội những người thích đi du lịch
2016-08-03 09:20:05
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Bạn được mời trở thành quản trị viên của Hội những người thích đi du lịch


Received: 2016-08-03 09:20:05
 
  Nguyến Trung Kiên đã mời bạn trở thành quản trị viên của Hội những người thích đi du lịch . Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể quản lý tất cả các khía cạnh của Trang bao gồm gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, gán vai trò trên Trang. Bạn có muốn trở thành quản trị viên của Hội những người thích đi du lịch không?  
   
 
   Bạn đã được mời làm quản trị viên
 
   
   
 
Nguyến Trung Kiên đã mời bạn trở thành quản trị viên của Hội những người thích đi du lịch.
Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể quản lý tất cả các khía cạnh của Trang bao gồm gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, gán vai trò trên Trang.
Bạn có muốn trở thành quản trị viên của Hội những người thích đi du lịch không?
 
   
   
 
Xác nhận
   
Truy cập Trang
 
   
   
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025