From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Xuân Mai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-02 03:03:46
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Xuân Mai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-02 03:03:46
Thanh Thao, Xuân Mai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Xuân: Dance Nhok 38 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31 bạn chung Thêm bạn bè Thuthuy Nguyen 23 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Út Lệ 30 bạn chung Thêm bạn bè Quỳnh Như Nguyễn 31 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Ngọc Hồng 37 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Xuân Mai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Xuân:
Dance NhokDance Nhok
38 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Thị Mỹ LệNguyễn Thị Mỹ Lệ
31 bạn chung
Thêm bạn bè
Thuthuy NguyenThuthuy Nguyen
23 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Út LệNguyễn Út Lệ
30 bạn chung
Thêm bạn bè
Quỳnh Như NguyễnQuỳnh Như Nguyễn
31 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Ngọc HồngNguyễn Ngọc Hồng
37 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025