From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Trương Tôn muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-31 04:17:28
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trương Tôn muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 04:17:28
 
7 người bạn chung - Làm việc tại Binh Duong - Viet Nam - Thành phố Hồ Chí Minh - 509 người bạn - 9 ảnh - 287 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Trương Tôn muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Trương Tôn
Làm việc tại Binh Duong - Viet Nam · Thành phố Hồ Chí Minh
7 người bạn chung · 509 người bạn · 9 ảnh · 287 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025