From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Kẻ Xa Cơ muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-31 05:37:24
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kẻ Xa Cơ muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 05:37:24
 
Làm việc tại Kbang - Gia Lai - Trường đời - An Khê, Gia Lai, Vietnam - 299 người bạn - 55 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Kẻ Xa Cơ muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Kẻ Xa Cơ
Làm việc tại Kbang - Gia Lai · Trường đời · An Khê, Gia Lai, Vietnam
299 người bạn · 55 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025