From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
cuòng nguyễn đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.
2016-09-02 18:53:39
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

cuòng nguyễn đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.


Received: 2016-09-02 18:53:39
cuòng nguyễn đề nghị bạn thêm Gai Lang Choi là bạn bè trên Facebook. Gai Lang Choi Thêm bạn bè
facebook
cuòng nguyễn đề nghị bạn thêm Gai Lang Choi là bạn bè trên Facebook.
Gai Lang ChoiGai Lang Choi
Thêm bạn bè
Xem tất cả các đề xuất.
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025