From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Ros Seyha đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-04-28 08:57:38
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ros Seyha đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-04-28 08:57:38
Boy, Ros Seyha đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ros: Tinh Kosa 2 bạn chung Thêm bạn bè Rit Hy 2 bạn chung Thêm bạn bè Ah Ra LM 2 bạn chung Thêm bạn bè Háv Bông Pöžž Thøm 2 bạn chung Thêm bạn bè Pa Mongkha 2 bạn chung Thêm bạn bè Ron Veasna 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Boy, Ros Seyha đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ros:
Tinh KosaTinh Kosa
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Rit HyRit Hy
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Ah Ra LMAh Ra LM
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Háv Bông Pöžž ThømHáv Bông Pöžž Thøm
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Pa MongkhaPa Mongkha
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Ron VeasnaRon Veasna
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025