From
Subject
Time (UTC)
notification+z24s=_99@facebookmail.com
MyLinh, bạn có 99 thông báo mới, 3 bạn mới và 3 bài viết trên dòng thời gian
2016-09-17 22:30:43
To: MyLinh Nguyen
From: notification+z24s=_99@facebookmail.com (sender info)
Subject:

MyLinh, bạn có 99 thông báo mới, 3 bạn mới và 3 bài viết trên dòng thời gian


Received: 2016-09-17 22:30:43
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       MyLinh Nguyen             2 tin nhắn           100 lời mời kết bạn           28 lời mời tham gia nhóm           20 thẻ ảnh           9 cập nhật của nhóm           3 bài viết trên dòng thời gian           3 bạn mới           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
MyLinh Nguyen
 
 
      2 tin nhắn
 
      100 lời mời kết bạn
 
      28 lời mời tham gia nhóm
 
      20 thẻ ảnh
 
      9 cập nhật của nhóm
 
      3 bài viết trên dòng thời gian
 
      3 bạn mới
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025