From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Bảo Hân đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-02 02:51:13
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bảo Hân đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-02 02:51:13
Thanh Thao, Bảo Hân đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Hân: Ngọc Huyền 14 bạn chung Thêm bạn bè Quynh Huong Tran 544 bạn chung Thêm bạn bè Pii'x Kun'x 10 bạn chung Thêm bạn bè Đenn Huyền 6 bạn chung Thêm bạn bè Mon Xu 9 bạn chung Thêm bạn bè Oppa'x Bii'x 20 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Bảo Hân đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Hân:
Ngọc HuyềnNgọc Huyền
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Quynh Huong TranQuynh Huong Tran
544 bạn chung
Thêm bạn bè
Pii'x Kun'xPii'x Kun'x
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Đenn HuyềnĐenn Huyền
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Mon XuMon Xu
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Oppa'x Bii'xOppa'x Bii'x
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025