From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Kim Hoàn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:40:53
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kim Hoàn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:40:53
Thanh Thao, Kim Hoàn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Kim: Vy Vy 27 bạn chung Thêm bạn bè Kim Thao Phung 7 bạn chung Thêm bạn bè Ngô Hải 5 bạn chung Thêm bạn bè Vy Vy 6 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Thao Tran 3 bạn chung Thêm bạn bè Arts Do Kim 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Kim Hoàn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Kim:
Vy VyVy Vy
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Kim Thao PhungKim Thao Phung
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngô HảiNgô Hải
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Vy VyVy Vy
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh Thao TranThanh Thao Tran
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Arts Do KimArts Do Kim
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025