From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Quốc Bảo đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:08:21
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Quốc Bảo đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:08:21
Thanh Thao, Nguyễn Quốc Bảo đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Bảo: Vy Vy 47 bạn chung Thêm bạn bè Bất Cần Đời 7 bạn chung Thêm bạn bè Trương Hịêp Tiên 6 bạn chung Thêm bạn bè Chipi Trân 2 bạn chung Thêm bạn bè Thuy Nguyen 5 bạn chung Thêm bạn bè MocHa Bmt 6 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyễn Quốc Bảo đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Bảo:
Vy VyVy Vy
47 bạn chung
Thêm bạn bè
Bất Cần ĐờiBất Cần Đời
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Trương Hịêp TiênTrương Hịêp Tiên
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Chipi TrânChipi Trân
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Thuy NguyenThuy Nguyen
5 bạn chung
Thêm bạn bè
MocHa BmtMocHa Bmt
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025