From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Подлизурка (@podlizurka) liked one of your Tweets!
2016-08-22 22:04:21
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com
Subject:

Подлизурка (@podlizurka) liked one of your Tweets!


Received: 2016-08-22 22:04:21
Подлизурка
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Отворено општество има повеќе претставништва на Балканот (~65 мил.) од Индија, земја каде што ~500 милиони луѓе се без тоалет во домот.