From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyên Đức Tấn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 22:33:18
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyên Đức Tấn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 22:33:18
Thanh Thao, Nguyên Đức Tấn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tấn: Vy Vy 768 bạn chung Thêm bạn bè Nam's Hạo's Trần's 24 bạn chung Thêm bạn bè Diễm Hằng 19 bạn chung Thêm bạn bè Yến Nhi 30 bạn chung Thêm bạn bè Lâm's Như's Ý's 34 bạn chung Thêm bạn bè CưNq MuUn 23 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyên Đức Tấn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tấn:
Vy VyVy Vy
768 bạn chung
Thêm bạn bè
Nam's Hạo's Trần'sNam's Hạo's Trần's
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Diễm HằngDiễm Hằng
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Yến NhiYến Nhi
30 bạn chung
Thêm bạn bè
Lâm's Như's Ý'sLâm's Như's Ý's
34 bạn chung
Thêm bạn bè
CưNq MuUnCưNq MuUn
23 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025